Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Sociální služby Česká

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Stacionář Bobelovka

 POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ POPIS

Organizace poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s mentálním postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Usiluje o vytvoření prostředí co nejpodobnějšího běžnému životu a zajišťuje uživatelům pobytové i ambulantní služby zaměřené zejména na oblasti výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních dovedností, sociálního poradenství, aktivního využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb.

Vytváří podmínky k rozvoji samostatnosti uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění a v souladu s tím je motivuje k činnostem, které k tomu napomáhají.

DENNÍ STACIONÁŘ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která sídlí v Otíně - Bobelovce. Kapacita služby je 15 klientů.
Klienty Stacionáře Bobelovka jsou osoby s mentálním postižením od 5.let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 6:00 do 17:00 hodin.

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba, která sídlí v Otíně – Bobelovce. Kapacita služby je 19 klientů.
Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou lidé s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 5 let.
Týdenní stacionář poskytuje své služby ve všední dny, od pondělí (6:00 hodin) do pátku (17:00 hodin).

PODPORA A POMOC

Přímou péči o klienty služeb v denním stacionáři zajišťují pracovníci v sociálních službách. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb a společně s ním sestavuje individuální plány, dohlíží na jejich realizaci a hodnotí je. Konkrétní obsah a rozsah prací vykonávaných jednotlivými zaměstnanci stanovují jejich pracovní náplně. 

Sociální poradenství klientům poskytuje sociální pracovník s příslušnou kvalifikací. Tento pracovník vykonává jednak vlastní sociální práci jako je přímá práce s klienty, vedení jejich dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt a vratek. Nedílnou součástí práce sociálního pracovníka je také významný podíl na realizaci standardů kvality sociálních služeb v našem zařízení. 

Zajištění hygienických podmínek

V naší organizaci jsou zajištěny potřebné hygienické podmínky v souladu s platnými právními předpisy, máme aktuální provozní řád schválený příslušným orgánem státní správy a v praxi se jím řídíme. Toalety, koupelny a sprchové kouty jsou na všech podlažích obytných pavilonů i v hospodářském pavilonu přístupné bezbariérově. 

Zajištění materiálních a technických podmínek

Vybavení ubytovacích pokojů a společných prostor nábytkem a technikou (včetně PC, elektroniky apod.) plně pokrývá potřeby jak klientů služeb, tak zaměstnanců, je samozřejmě možné si zajistit po dohodě s organizací vybavení vlastní jak nábytkem, tak technikou. Naše zařízení má také k dispozici rozsáhlé vybavení pro volnočasové aktivity a zájmové činnosti. Pro přepravu klientů k aktivitám mimo zařízení používáme vlastní devítimístný osobní automobil.

Zajištění zdravotní péče  

Základní sledování zdravotního stavu provádějí pracovníci v sociálních službách. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím zdravotnických zařízení. Klientům v denním stacionáři zdravotní péči zajišťují rodiče.

Stravování a praní prádla

Naše zařízení má vlastní stravovací provoz s kapacitou, které splňuje současné hygienické normy. Zajišťujeme klientům v pobytové službě ložní prádlo, v zařízení se pere drobné osobní prádlo v rámci jednotlivých bytů, ložní prádlo se odváží do prádelny (smluvní). Na sušení prádla máme sušičku. Klientům v denním pobytu službu praní osobního prádla nezajišťujeme.

PROSTŘEDKY (NÁSTROJE) POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Služba využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky (nástroje):

 • aktivity s cílenou výukou (příprava na školní vyučování, udržování školních vědomostí, získávání nových poznatků nad rámec školní výuky);
 • pracovní terapie v rámci poskytovatele (pracovně terapeutická dílna – keramika, textilní a výtvarný atelier, dřevodílna, cvičná kuchyňka);
 • zájmové aktivity (hudební, sportovní, taneční);
 • výtvarné aktivity (kreslení, výrobky z papíru, drobných materiálů atd.);
 • používání běžného technického vybavení (audiovizuální technika, mikrovlnná trouba, žehlička, varná konvice, pračka atd.);
 • péče o zahradu a okolní prostředí (pěstování květin a péče o ně, sečení a úklid trávy, zalévání, sklízení ovoce, udržování pořádku apod.);
 • péče o domácnost (udržování pořádku, domácí práce, stolování, malování, výzdoba);
 • účast na akcích pro osoby s postižením, případně jejich pořádání (diskotéky, sportovní soutěže, přehlídky zájmové činnosti);
 • organizace kulturních vystoupení klientů (taneční, hudební, divadelní);
 • pořádání výletů (poznávací, do kin, do divadel, turistické výlety, atd.);
 • pořádání rekreačních pobytů (využívání vlastní rekreační chaty v Malém Ratmírově);
 • pořádání rodinných dnů (oslavy jmenin a narozenin apod.);
 • využívání běžně dostupných služeb (obchody, kina, divadla, bazén, sportovní akce, restaurace, knihovna, výstavy, kosmetické služby apod.);
 • prostředky pro relaxaci a oddech (poslech hudby, sledování televizních vysílání a filmů).

 

 CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ