Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Sociální služby Česká

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Cílová skupina a místo poskytování

Cílovou skupinou denního a týdenního Stacionáře Bobelovka jsou lidé s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 5 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje a děti se soudem nařízenou ústavní výchovou.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Sociální služba není poskytována lidem: 
- Kteří nespadají do cílové skupiny klientů (především s ohledem na výše uvedený věk a druh postižení).
- Kteří žádají o jinou sociální službu, než kterou zařízení poskytuje.
- Jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, jedná se o akutní infekční nemoc, jedná se o takovou duševní chorobu, kdy chování osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití).
- Kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností.

 

 

Areál zařízení tvoří čtyři budovy (dvoupodlažní hospodářská budova, dva třípodlažní obytné pavilony A a B a jednopodlažní budova dílen) a velká zahrada cca 3 000 m2 se zahradním bazénem a altánem. K dispozici je rekreační chata se zahradou v rekreačním středisku Malý Ratmírov.

Bezbariérový je vstup do zařízení, přístup do přízemí obou obytných pavilonů, do budovy dílen, do přízemí hospodářské budovy a do původně služebního bytu, který není v současné využíván. V hospodářské budově je umístěna kuchyně a kanceláře. V současné době není obydlen pavilon, ve kterém byla služba DOZP.

Do 1. a 2. patra ubytovacího pavilonu není bezbariérový přístup (pouze po schodišti). V obytných pavilonech nejsou osobní výtahy. K dispozici je schodolez.

Šířka dveří pro vjezd občanů s invalidním vozíkem do zařízení i na zahradu je vyhovující.

V obou obytných pavilonech a v hospodářské budově jsou výtahy na transport jídla.

 

ZPĚT NA STACIONÁŘ BOBELOVKA