Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář

Denní stacionář

Poslání a základní popis

Posláním denního stacionáře je poskytnout lidem s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením od 5 let věku podporu nebo pomoc během využívání sociální služby. Zaměřuje se na aktivizaci lidí a nabízí jim možnost trávit denní čas smysluplnými činnostmi, které si sami vyberou. Usiluje o upevnění a udržení již nabitých a nově získaných schopností a dovedností pro snazší zapojení do běžné společnosti.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která sídlí v areálu Sociálních služeb Česká, konkrétně v budově 06. Okamžitá kapacita služby je 15 klientů.

Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 6:00 do 17:00 hodin.

Základní činnosti poskytované stacionářem jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb (pdf), který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je takový klient, který:

 • je součástí společnosti,
 • je podporován v rozvoji soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností,
 • je podporován v udržení, získání a v rozvoji schopností a dovedností,
 • je v kontaktu s rodinou, přáteli a známými,
 • tráví svůj život smysluplně a podle svých přání a potřeb,
 • je spokojený (v oblasti stravování a poskytování činností dle jeho individuálních potřeb).

 

Základní činnosti

Klientům denního stacionáře poskytujeme podporu a pomoc při zvládání jejich života v těchto základních oblastech:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

 • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
 • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky i anonymně).
 • Způsob řešení stížností určuje ředitel organizace.
 • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
 • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
 • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen. 

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ