Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář

Denní stacionář

Poslání a základní popis

Posláním denního stacionáře je nabídnout lidem s postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou, které rádi dělají, které jim v životě mohou k něčemu být a které běžně dělají lidé bez postižení. Denní stacionář není „náhradou“ běžného života, ale příležitostí pro to, aby se lidé s postižením udrželi nebo vrátili do běžného života, do svého společenství.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která sídlí v areálu Sociálních služeb Česká, konkrétně v budově 06. Kapacita služby je 15 klientů.

Denní stacionář poskytuje služby dětem a dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením, a to od 5 let věku.

Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od 6:00 do 17:00 hodin.

Základní služby poskytované domovem pro osoby se zdravotním postižením jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb (pdf), který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

Podpora a pomoc

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Podpora při výběru vhodného oblečení, při oblékání a svlékání oblečení, při nákupech oblečení, při pohybu imobilních klientů, podpora při stravování, při nákupu potravin, při vaření jídel, při doprovodech do restaurací, cukráren, kaváren.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Podpora při celkové hygieně, při stříhání a jednoduchém lakování nehtů, při péči o vlasy, při holení a depilaci, při používání a nákupu osobní kosmetiky, podpora při toaletě a následné hygieně, při menstruaci a inkontinenci.

Poskytnutí stravy

Nabídka jídla a pití v provozní době denního stacionáře, možnost dietního stravování, možnost výběru ze dvou hlavních jídel.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při učení domácích prací, při učení všech dovedností a schopností potřebných pro běžný každodenní život.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora při využívání různých služeb ve městě, při doprovodu do společnosti, za zábavou, za volným časem, mezi ostatní lidi, podpora při učení samostatného pohybu klientů mimo bydliště, spolupráce a zapojení rodiny do života klienta.

Sociálně terapeutické činnosti

Provázení klientů skutečným světem se skutečnými situacemi, podpora při zvládání rolí ve společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin, činnosti, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při učení povinností, jako například zákony, předpisy, pravidla, společenské normy.

3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

  • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
  • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky…).
  • Způsob řešení stížností určuje vedoucí zařízení.
  • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
  • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
  • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen. 

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ