Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Týdenní stacionář

Týdenní stacionář

Poslání a základní popis

Posláním služby je poskytnout lidem s postižením bydlení, podporu a pomoc.

I v prostředí velké instituce respektujeme jedinečnost každého člověka, jeho hodnoty, potřeby, přání a jeho životní historii. Podporu a pomoc nabízíme tam, kde ji lidé potřebují a kde pro ně má smysl, a děláme vše pro to, aby si lidé o svém životě mohli co nejvíce rozhodovat sami.

Veškerou snahu pak směřujeme k tomu, aby se zdejší obyvatelé stali plnohodnotnými občany Jindřichova Hradce. 

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba, která se nachází v budovách v České ulici. Kapacita služby je 15 klientů.

Týdenní stacionář poskytuje služby dětem a dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením, a to od 5 let věku.

Týdenní stacionář poskytuje své služby ve všední dny, od pondělí (6:00 hodin) do pátku (18:00 hodin).

Základní služby poskytované domovem pro osoby se zdravotním postižením jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb, který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

Podpora a pomoc

Týdenní stacionář nabízí podporu a pomoc v těchto základních činnostech:

Poskytnutí ubytování

Ubytování ve vybavených bytech, v jednolůžkových, dvoulůžkových, případně vícelůžkových pokojích, další společné prostory v rámci bydlení, podpora při zvládání péče o pokoj či byt, trénink dovedností potřebných pro bydlení v běžném prostředí, zajištění úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, podpora při učení úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, pomůcky pro praní a žehlení prádla.

Poskytnutí stravy

Nabídka stravy v rozsahu minimálně tří hlavních jídel, možnost přesnídávky a svačiny, dietní stravování včetně možnosti úpravy stravy, vybavené kuchyňky pro vlastní vaření, podpora při nákupu potravin, podpora při vaření a při učení vaření jednoduchých jídel, kompenzační pomůcky pro přípravu nebo konzumaci jídla.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Podpora při výběru vhodného oblečení, při oblékání a svlékání oblečení, při nákupech oblečení, při pohybu imobilních klientů, zajištění kompenzačních pomůcek a přístrojů, prvky bazální stimulace, podpora při orientaci a pohybu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Podpora při celkové hygieně, při stříhání a jednoduchém lakování nehtů, při péči o vlasy, při holení a depilaci, při používání a nákupu osobní kosmetiky, podpora při toaletě a následné hygieně, při menstruaci a inkontinenci, zajištění pomůcek pro osobní hygienu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při kontaktu se sociálně terapeutickými a chráněnými dílnami, při hledání zaměstnání, učení dovedností a kompetencí zaměstnance, podpora při vstupu klienta do zaměstnání, podpora při učení domácích prací, podpora při plnění povinností souvisejících se vzděláváním, podpora při učení všech dovedností a schopností potřebných pro běžný každodenní život, podpora při trávení volného času, volnočasové dílny.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod klientů na úřady, podpora při jednání na úřadech, podpora při využívání různých služeb ve městě, při doprovodu do společnosti, za zábavou, za volným časem, mezi ostatní lidi, podpora při učení samostatného pohybu klientů mimo bydliště, podpora při kontaktu s rodinou, přáteli, známými a sousedy, spolupráce a zapojení rodiny do života klienta, podpora při začleňování do místní komunity.

Sociálně terapeutické činnosti

Provázení klientů skutečným světem se skutečnými situacemi, podpora při zvládání rolí ve společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin, činnosti, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty…

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při obhajobě vlastních práv, zajištění externí pomoci při obhajobě práv, podpora při učení povinností, vyplývajících například ze zákonů, předpisů, pravidel, společenských norem…)

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

  • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
  • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky…).
  • Způsob řešení stížností určuje vedoucí zařízení.
  • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
  • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
  • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen. 

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ