Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Týdenní stacionář

Týdenní stacionář

Poslání a základní popis

 Týdenní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením od 5 let věku, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Usiluje o vytvoření příjemné, vstřícné a přátelské atmosféry a podporu a pomoc nabízí tam, kde ji lidé skutečně potřebují. Umožňuje lidem, aby si o svém životě mohli co nejvíce rozhodovat sami a veškerou snahu pak směřuje k jejich snazšímu zapojení do společnosti.

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba. Kapacita služby je 15 klientů.

Týdenní stacionář poskytuje své služby ve všední dny, od pondělí (6:00 hodin) do pátku (18:00 hodin).

Základní činnosti poskytované stacionářem jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník poskytovaných služeb, který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je takový klient, který:

 • je součástí společnosti
 • je v kontaktu s rodinou, přáteli a známými
 • žije v příjemném a útulném prostředí
 • žije svůj život smysluplně a podle svých přání a potřeb
 • si v co nejvyšší možné míře rozhoduje o svém životě sám
 • si co nejdéle udržuje své fyzické a duševní zdraví
 • získává nové dovednosti a udržuje si stávající

 

Základní činnosti

Klientům týdenního stacionáře poskytujeme podporu a pomoc při zvládání jejich života v těchto základních oblastech:

a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

d) pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

 • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
 • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky i anonymně).
 • Způsob řešení stížností určuje ředitel organizace.
 • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
 • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
 • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen. 

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ