Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání a základní popis

Posláním služby je poskytnout lidem s postižením bydlení, podporu a pomoc.

I v prostředí velké instituce respektujeme jedinečnost každého člověka, jeho hodnoty, potřeby, přání a jeho životní historii. Podporu a pomoc nabízíme tam, kde ji lidé potřebují a kde pro ně má smysl, a děláme vše pro to, aby si lidé o svém životě mohli co nejvíce rozhodovat sami.

Veškerou snahu pak směřujeme k tomu, aby se zdejší obyvatelé stali plnohodnotnými občany Jindřichova Hradce. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, která se nachází v budovách v České ulici. Kapacita služby je 112 klientů. Služba je určena pro ženy a muže s mentálním, případně kombinovaným postižením, a to od patnácti let věku. Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje své služby nepřetržitě.

Základní služby poskytované domovem pro osoby se zdravotním postižením jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník sociálních služeb (pdf), který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

Specifikace jednotlivých domácností

Domácnost 02/I

Domácnost je určená převážně ženám ale i mužům středního a seniorského věku. Domácnost je bezbariérová s možností samostatného pohybu. Klienti mohou trávit čas v obývacím pokoji vybaveném společnou televizí a dvěma akvárii s rybičkami a želvou. V kuchyňce, která je propojena s jídelnou si mohou samostatně či s asistencí připravit kávu nebo čaj, ale také jednoduchý pokrm. V současné době žije v naší domácnosti 20 klientů. Asistenti této domácnosti pečují o klienty mobilní, ale také o klienty s omezenou hybností, kteří používají kompenzační pomůcky (chodítko, vozík). Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 02/II

Domácnost je určená ženám a mužům všech věkových kategorií. Klienti rádi tráví čas v obýváku, kde sledují společně televizní vysílání nebo hrají společenské hry. K oblíbeným činnostem patří sledování zakrslého králíka, někteří klienti se také podílejí na péči o něj. V kuchyňce, která je propojena s jídelnou si mohou samostatně nebo s podporou asistenta připravit jednoduchý pokrm, uvařit si čaj nebo kávu. V domácnosti bydlí v současné době 23 klientek a klientů. Někteří potřebují k pohybu kompenzační pomůcky – chodítko, mechanický vozík. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 02/III

Domácnost je určená klientům od 15-ti let věku - ženám, mužům a partnerským dvojicím. Domácnost se skládá ze čtyř podkrovních bytů, jedné garsonky a třech samostatných pokojů s předsíňkou, WC a koupelnou. Pokoje se nacházejí rovněž v podkroví. Podkrovní byty mají společné sociální zázemí, obývák s kuchyní a jídelnou. Jeden byt je bezbariérový, kuchyňská linka má snížený profil, je vyhotovená na míru člověku na invalidním vozíku. Část klientů této domácnosti našla uplatnění na trhu práce.
V současné době bydlí v naší domácnosti 22 klientů. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 04/I

Domácnost je určená převážně pro ženy a muže, kteří jsou imobilní nebo mají problémy s pohybem. Domácnost je vybavena transportními lůžky, která slouží personálu k usnadnění namáhavé fyzické práce. Má k dispozici prostornou terasu, která nabízí klientům upoutaným na lůžko příjemný pobyt venku. V současné době bydlí v naší domácnosti 16 klientů. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 04/II

Domácnost je určená ženám a mužům seniorského věku. Klienti rádi tráví čas v útulném obýváku spojeném s kuchyňkou a jídelnou. K dobré atmosféře a psychické pohodě našich klientů určitě přispívá malá voliéra s korelami a také zakrslý králík. Kuchyňka je přizpůsobena klientům na invalidním vozíku. Bydlí zde 13 klientů. Domácnost je prostorově malá. Imobilním klientům garantujeme ubytování v jednolůžkovém pokoji. Případnou asistenci v nočních hodinách zajišťují zaměstnanci ze sousední domácnosti 07. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 05

Domácnost je určená pěti mužům a chlapcům s vysokou mírou podpory ve věku od 15-ti let. Klienti mají diagnostikovaný autismus nebo se u nich projevují poruchy autistického spektra. Projevy chování těchto klientů bývají specifické, a právě proto je jim věnována individuální péče spojená s asistencí. Klientům pomáháme se zvládáním jejich agresivních projevů a neklidu. Nabízíme jim ubytování v jednolůžkových pokojích. Nedílnou součástí domácnosti je i malá předzahrádka, která klientům skýtá možnost pobytu na čerstvém vzduchu. Vnitřní i venkovní prostory jsou vybaveny interaktivními prvky. Domácnost není vhodná pro imobilní klienty.

Domácnost 07

Domácnost je určená ženám a mužům s vysokou mírou podpory. Projevy chování těchto klientů bývají specifické, a právě proto je jim věnována individuální péče spojená s asistencí. Klientům pomáháme se zvládáním jejich agresivních projevů a neklidu. Nabízíme jim ubytování v sedmi jednolůžkových pokojích. Klienti této domácnosti mají možnost vyjít na malou předzahrádku, která jim skýtá možnost pobytu na čerstvém vzduchu.

Vstup do fotogalerie domácností

Poskytnutí ubytování

Ubytování ve vybavených bytech, v jednolůžkových, dvoulůžkových, případně vícelůžkových pokojích, další společné prostory v rámci bydlení, podpora při zvládání péče o pokoj či byt, trénink dovedností potřebných pro bydlení v běžném prostředí, zajištění úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, podpora při učení úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, pomůcky pro praní a žehlení prádla.

Poskytnutí stravy

Nabídka stravy v rozsahu minimálně tří hlavních jídel, možnost přesnídávky a svačiny, dietní stravování včetně možnosti úpravy stravy, vybavené kuchyňky pro vlastní vaření, podpora při nákupu potravin, podpora při vaření a při učení vaření jednoduchých jídel, kompenzační pomůcky pro přípravu nebo konzumaci jídla.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Podpora při výběru vhodného oblečení, při oblékání a svlékání oblečení, při nákupech oblečení, při pohybu imobilních klientů, zajištění kompenzačních pomůcek a přístrojů, prvky bazální stimulace, podpora při orientaci a pohybu…

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Podpora při celkové hygieně, při stříhání a jednoduchém lakování nehtů, při péči o vlasy, při holení a depilaci, při používání a nákupu osobní kosmetiky, podpora při toaletě a následné hygieně, při menstruaci a inkontinenci, zajištění pomůcek pro osobní hygienu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při kontaktu se sociálně terapeutickými a chráněnými dílnami, při hledání zaměstnání, učení dovedností a kompetencí zaměstnance, podpora při vstupu klienta do zaměstnání, podpora při učení domácích prací, podpora při plnění povinností souvisejících se vzděláváním, podpora při učení všech dovedností a schopností potřebných pro běžný každodenní život, podpora při trávení volného času, volnočasové dílny.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod klientů na úřady, podpora při jednání na úřadech, podpora při využívání různých služeb ve městě, při doprovodu do společnosti, za zábavou, za volným časem, mezi ostatní lidi, podpora při učení samostatného pohybu klientů mimo bydliště, podpora při kontaktu s rodinou, přáteli, známými a sousedy, spolupráce a zapojení rodiny do života klienta, podpora při začleňování do místní komunity.

Sociálně terapeutické činnosti

Provázení klientů skutečným světem se skutečnými situacemi, podpora při zvládání rolí ve společnosti, při zvládání konfliktů, emocí, při začleňování do různých sociálních skupin, činnosti, které mohou být pro klienty smyslem života nebo zdrojem sebeúcty.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

poučení klientů o jejich právech a oprávněných zájmech, podpora při obhajobě vlastních práv, zajištění externí pomoci při obhajobě práv, podpora při učení povinností, vyplývajících například ze zákonů, předpisů, pravidel, společenských norem.

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

  • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
  • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky…).
  • Způsob řešení stížností určuje vedoucí zařízení.
  • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
  • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
  • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen.

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ