Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání a základní popis

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby lidem s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením od 15 let věku, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Usiluje o vytvoření příjemné, vstřícné a přátelské atmosféry a podporu a pomoc nabízí tam, kde ji lidé skutečně potřebují. Umožňuje lidem, aby si o svém životě mohli co nejvíce rozhodovat sami a veškerou snahu pak směřuje k jejich snazšímu zapojení do společnosti.

Základní činnosti poskytované domovem pro osoby se zdravotním postižením jsou zpoplatněné, stejně jako služby fakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje Sazebník sociálních služeb (pdf), který je k dispozici ke stažení, případně u sociálních pracovníků SSČ.

Specifikace jednotlivých domácností

Domácnost 02/I

Domácnost je určená převážně ženám ale i mužům středního a seniorského věku. Domácnost je bezbariérová s možností samostatného pohybu. Klienti mohou trávit čas v obývacím pokoji vybaveném společnou televizí a dvěma akvárii s rybičkami a želvou. V kuchyňce, která je propojena s jídelnou si mohou samostatně či s asistencí připravit kávu nebo čaj, ale také jednoduchý pokrm. V současné době žije v naší domácnosti 20 klientů. Asistenti této domácnosti pečují o klienty mobilní, ale také o klienty s omezenou hybností, kteří používají kompenzační pomůcky (chodítko, vozík). Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 02/II

Domácnost je určená ženám a mužům všech věkových kategorií. Klienti rádi tráví čas v obýváku, kde sledují společně televizní vysílání nebo hrají společenské hry. K oblíbeným činnostem patří sledování zakrslého králíka, někteří klienti se také podílejí na péči o něj. V kuchyňce, která je propojena s jídelnou si mohou samostatně nebo s podporou asistenta připravit jednoduchý pokrm, uvařit si čaj nebo kávu. V domácnosti bydlí v současné době 23 klientek a klientů. Někteří potřebují k pohybu kompenzační pomůcky – chodítko, mechanický vozík. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 02/III

Domácnost je určená klientům od 15-ti let věku - ženám, mužům a partnerským dvojicím. Domácnost se skládá ze čtyř podkrovních bytů, jedné garsonky a třech samostatných pokojů s předsíňkou, WC a koupelnou. Pokoje se nacházejí rovněž v podkroví. Podkrovní byty mají společné sociální zázemí, obývák s kuchyní a jídelnou. Jeden byt je bezbariérový, kuchyňská linka má snížený profil, je vyhotovená na míru člověku na invalidním vozíku. Část klientů této domácnosti našla uplatnění na trhu práce.
V současné době bydlí v naší domácnosti 22 klientů. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 04/I

Domácnost je určená převážně pro ženy a muže, kteří jsou imobilní nebo mají problémy s pohybem. Domácnost je vybavena transportními lůžky, která slouží personálu k usnadnění namáhavé fyzické práce. Má k dispozici prostornou terasu, která nabízí klientům upoutaným na lůžko příjemný pobyt venku. V současné době bydlí v naší domácnosti 16 klientů. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 04/II

Domácnost je určená ženám a mužům seniorského věku. Klienti rádi tráví čas v útulném obýváku spojeném s kuchyňkou a jídelnou. K dobré atmosféře a psychické pohodě našich klientů určitě přispívá malá voliéra s korelami a také zakrslý králík. Kuchyňka je přizpůsobena klientům na invalidním vozíku. Bydlí zde 13 klientů. Domácnost je prostorově malá. Imobilním klientům garantujeme ubytování v jednolůžkovém pokoji. Případnou asistenci v nočních hodinách zajišťují zaměstnanci ze sousední domácnosti 07. Domácnost je určena lidem bez agresivních projevů.

Domácnost 05

Domácnost je určená pěti mužům a chlapcům s vysokou mírou podpory ve věku od 15-ti let. Klienti mají diagnostikovaný autismus nebo se u nich projevují poruchy autistického spektra. Projevy chování těchto klientů bývají specifické, a právě proto je jim věnována individuální péče spojená s asistencí. Klientům pomáháme se zvládáním jejich agresivních projevů a neklidu. Nabízíme jim ubytování v jednolůžkových pokojích. Nedílnou součástí domácnosti je i malá předzahrádka, která klientům skýtá možnost pobytu na čerstvém vzduchu. Vnitřní i venkovní prostory jsou vybaveny interaktivními prvky. Domácnost není vhodná pro imobilní klienty.

Domácnost 07

Domácnost je určená ženám a mužům s vysokou mírou podpory. Projevy chování těchto klientů bývají specifické, a právě proto je jim věnována individuální péče spojená s asistencí. Klientům pomáháme se zvládáním jejich agresivních projevů a neklidu. Nabízíme jim ubytování v sedmi jednolůžkových pokojích. Klienti této domácnosti mají možnost vyjít na malou předzahrádku, která jim skýtá možnost pobytu na čerstvém vzduchu.

Vstup do fotogalerie domácností

Cíle služby

 Cílem poskytované služby je takový klient, který:

 • je součástí společnosti
 • je v kontaktu s rodinou, přáteli a známými
 • žije v příjemném a útulném prostředí
 • žije svůj život smysluplně a podle svých přání a potřeb
 • si v co nejvyšší možné míře rozhoduje o svém životě sám
 • si co nejdéle udržuje své fyzické a dušení zdraví
 • získává nové dovednosti a udržuje si stávající

Základní činnosti

Klientům domova pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme podporu a pomoc při zvládání jejich života v těchto základních oblastech:

a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Možnost podávat stížnosti na poskytování služby

 • Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby může podat kdokoliv.
 • Stížnost může být podána jakoukoliv formou (ústně, písemně, telefonicky, elektronicky i anonymně).
 • Způsob řešení stížností určuje ředitel organizace.
 • Stížnosti jsou řešeny neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 28 dní.
 • Pokud není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojený, může se obrátit na nadřízený orgán či jiné instituce.
 • Žádný stěžovatel nesmí být za svou stížnost jakkoliv ohrožen.

CÍLOVÁ SKUPINA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ